Over Tinnitus 

Tinnitus is een fantoomgeluid, dit wil zeggen dat we het geluid wel horen, maar het is niet daadwerkelijk in onze omgeving aanwezig. Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, kan op elke leeftijd door verschillende oorzaken ontstaan. Soms zijn deze oorzaken niet duidelijk (direct) aanwijsbaar. Er zijn mensen die deze geluiden af en toe horen. Bijvoorbeeld een kort durende     pieptoon of een ruis. Vaak verdwijnen deze geluiden vanzelf. Bij mensen met tinnitus is             dit anders...

Uiteenlopende symptomen 
Bij tinnitus blijven één of meerdere geluiden hoorbaar.  De symptomen bij tinnitus kunnen heel divers zijn. Het kan zijn dat je continu geluiden hoort, maar de geluiden kunnen ook fluctuerend van aard zijn. De geluiden komen en gaan. Ook kan tinnitus zich op verschillende manieren manifesteren. Bijvoorbeeld als hoge pieptonen, lage bromtonen, ruisen, sissen of een combinatie van geluiden. Je kunt tinnitus horen aan één oor en/of zijde van je hoofd, aan beide oren/zijden of je neemt ze voor je gevoel waar in je hoofd. En ook dit kan wisselen. Kortom hoe je tinnitus ervaart is zeer persoonlijk. Herkenbaar? 

Oorzaken tinnitus 
De oorschelp vangt als het ware het geluid die wij uiteindelijk in onze hersenen verwerken. Dit doen we zodat wij kunnen luisteren, elkaar kunnen verstaan en begrijpen. Ons uitwendige, midden-, en binnenoor zijn uiteindelijk met onze hersenen verbonden. De medische wereld dacht heel lang dat tinnitus ontstond doordat er een probleem was met ‘de haarcellen’. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze hersenen, en met name het gehoorcentrum, een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van tinnitus (De Ridder D, Vanneste S & Congedo, M., 2011). Het brein produceert zelf een geluid terwijl het geluid niet daadwerkelijk in de omgeving aanwezig is. Bij tinnitus is er dus veelal sprake van 'breinsuizen' in plaats van oorsuizen.

Ook bottige structuren, spieren en zenuwen in het gebied van onze schouder, nek, hoofd, hals, kaak en schedel kunnen een belangrijke rol spelen bij het vermeerderen dan wel verminderen van tinnitus. Daarnaast spelen aspecten als concentratieproblemen, slapeloosheid, angst en verhoogde prikkelbaarheid zeer regelmatig als 'nevenklachten' mee. Uiteindelijk wordt van het leven genieten moeilijk tot zelfs onmogelijk. Deze processen gaan regelmatig ook met een behoorlijke hoeveelheid angst en onzekerheid gepaard. Een vicieuze cirkel kan ontstaan. Onderdeel van deze vicieuze cirkel is dat het zenuwstelsel, wat weer directe invloed heeft op ons brein, overactief kan zijn. Om deze cirkel te doorbreken, is het belangrijk dat de vaak on(der)bewuste trigger(s) of te wel ‘rootcause(s)’ wordt aangepakt. Op zoek gaan naar de oorzaak, de bron, van je klachten, is dus van groot belang.

Gevolgen tinnitus
Tinnitus brengt regelmatig (grote) beperkingen met zich mee. Niet alleen voor de persoon die de geluiden ervaart, maar ook voor zijn of haar partner, familie en vrienden.

Onze methode/trajecten in een notendop

Onze hersenen zijn neuroplastisch, dit is het vermogen van de hersenen om zich te herstellen, te herstructureren en te vernieuwen. De hersenen zijn zichzelf dus continu aan ‘het verbouwen’. Deze ‘verbouwingsperikelen’ kunnen in negatieve zin tinnitus als symptoom hebben. Het goede nieuws in deze context is dat we gebruik kunnen maken van de neuroplasticiteit van ons brein. We kunnen dit continue vervangingsproces en daarmee hetzelf genezend vermogen inzetten, waardoor tinnitus (vaak) beïnvloedbaar is...  

Zelfgenezend vermogen leren inzetten
Een belangrijke peiler tijdens onze trajecten is dat we jezelf leren hoe je gebruik kunt maken van deze neuroplasticiteit. Dit doen we door middel van oefeningen die ontwikkeld zijn door ervaringsdeskundigen in samenwerking met professionals (artsen en paramedici) binnen en buiten ons team. Daarbij spelen factoren in ons ‘onbewuste’ een belangrijke rol. Hier ligt tevens een belangrijke sleutel om tinnitusklachten te verminderen. Het ingenieuze systeem van je lichaam en de invloed van verschillende ook onbewuste factoren op tinnitus zijn te vergelijken met een uitgebreid mengpaneel van een DJ. Wanneer moet je aan welk knopje draaien om het geluid te beïnvloeden? Kan ik mijn geluid beïnvloeden? Hoe kan ik gebruik maken van de neuroplasticiteit van mijn brein? Wat wordt er precies bedoeld met on(der) bewuste processen en hoe heb ik daar invloed op?

Trajecten
Tijdens onze trajecten leren we je hoe je vanuit je eigen kracht zelf jouw eigen ‘mengpaneel’ kunt bedienen om invloed op je geluid(en) uit te oefenen. Want voor tinnitus is 1 recept leidend en dat is gepersonaliseerd maatwerk! Waarbij ook de rootcause (de oorzaak) opgehelderd dient te worden om een duurzaam resultaat neer te zetten. Met (alleen) symptoombestrijding is het resultaat vaak van korte duur. De combinatie van een integraal, gepersonaliseerd traject waarbij er aandacht voor meerdere dimensies vanuit een multidisciplinair team voor on(der) bewuste processen en om gebruik te maken van de neuroplasticiteit van het brein is de enige effectieve methode om tinnitus te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. We werken niet (alleen) symptomatisch. We kijken juist naar de (onbewuste) oorzaak om op die manier een duurzaam en kwalitatief goed resultaat neer te zetten. Het is een boeiend en soms intensief proces wat we ook praktisch met de nodige humor neer zetten. 

Wil je meer algemene informatie over onze methode en trajecten? Schrijf je dan in voor een informatieavond. Overweeg je om een traject te volgen? Dan nodigen wij jou van harte uit voor een vrijblijvend intakegesprek

 Je geluiden kunnen echt verminderen of ze kunnen zelfs weggaan!

Wil je een oplossing voor je tinnitusklachten? 

Informatieavond
Eén keer per maand houden wij een vrijblijvende en kosteloze informatieavond over onze methodiek en onze tinnitustrajecten.

Intakegesprek
Overweeg je om een traject te volgen? Vraag dan een vrijblijvend intakegesprek aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding nemen wij contact met jou op. 

Informatieavonden en COVID-19
Wij organiseren zowel online als fysieke informatieavonden. De online informatieavonden vinden plaats via Zoom. De fysieke informatieavonden vinden alleen plaats indien mogelijk volgens de dan geldende coronamaatregelen van het RIVM. Vanzelfsprekend houden wij ons tijdens fysieke informatieavonden aan de coronamaatregelen van het RIVM.

Laat je gegevens achter en zet de eerste stap naar een geruislozer leven!

Aanmelden voor een informatieavond of een persoonlijk intakegesprek

Geef hier aan waarvoor je je wilt aanmelden:
VOL! Online informatieavond op maandag 1 november | 18.30-19.30 uur

Wij werken in onze trajecten met een effectieve methode die tinnitus bij 92% van onze deelnemers sterk heeft gereduceerd en bij meerdere mensen zelfs weggenomen.

Wij maken gebruik van Cookies, meer info op onze privacy pagina

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Tinnitus en de behandeling daarvan.

Contact

Tinnitus Academie
Boekelerhofweg 25 
7548 RA Enschede

Tel. 085 0161808
info@tinnitusacademie.nl


Algemene voorwaarden