Uw Privacy vinden wij heel belangrijk!

Privacyverklaring

De Tinnitus Academie verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

We helpen je graag met eventuele vragen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@tinnitusacademie.nl of 085-0161808

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Tinnitus Academie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die je direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen diensten of producten, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of informatieavond, aanvragen van brochures etc.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie, tijdens gesprekken of telefonisch.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Tinnitus Academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Verzenden van onze nieuwsbrief.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Geautomatiseerde besluitvorming.

De Tinnitus Academie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Tinnitus Academie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Tinnitus Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Tinnitus Academie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Tinnitus Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens worden bewaard op een cloud-server van een aanbieder binnen Europa. Deze aanbieder is ISO-gecertificeerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Tinnitus Academie maakt gebruik van cookies en we analyseren door gebruik van Google analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Tinnitus Academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tinnitusacademie.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Tinnitus Academie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tinnitusacademie.nl

Wijzigingen

De Tinnitus Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacy-beleid.

Enschede,

8 januari 2019

Online informatieavond

Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw klachten te verminderen? Meld je dan vrijblijvend en kosteloos aan voor onze online informatieavond. Tijdens de informatieavond vertellen we meer over: 

  • Tinnitus, hyperacusis en aanverwante klachten in relatie tot je brein;
  • De mogelijkheden die er zijn voor jouw klachten;
  • De Bekhuis Methode die vanuit eigen ervaring en in samenwerking met artsen en paramedici is ontwikkeld;
  • De groeps-, duo en individuele trajecten.
  • En we delen ervaringen van oud-deelnemers.

Laat je gegevens achter en zet de eerste stap naar een geruislozer leven!

Meer dan 92% van onze deelnemers is (zeer) positief over onze trajecten en ervaren weer (meer) rust en stilte.

Wij maken gebruik van Cookies, meer info op onze privacy pagina

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Tinnitus en de behandeling daarvan.

Contact

Tinnitus Academie
Boekelerhofweg 25 
7548 RA Enschede

Tel. 085 0161808
info@tinnitusacademie.nl

Algemene voorwaarden