Online Tinnitus Symposium
Vraag & antwoord

Tijdens het Online Tinnitus Symposium op zaterdag 26 maart zijn er verschillende vragen gesteld. Niet alle vragen konden live beantwoord worden, daarom kun je hier alle vragen met het bijbehorende antwoord vinden die zijn gesteld aan:

  • Diederick van Zuijlen: KNO-arts Medisch Spectrum Twente
  • Cobie Baart: PMA-specialist en neuroloog
  • Anique Peper: tinnituservaringsdeskundige en oud-deelneemster groepstraject Tinnitus Academie
  • Geurt Trip: tinnituservaringsdeskundige en oud-deelneemster duotraject Tinnitus Academie
  • Miranda Hanskamp: CRAFTA-therapeut en Master Manueel Therapeut 
  • Nicole Bekhuis: Oprichtster Tinnitus Academie, fysiotherapeut tinnituservaringsdeskundige en specialist. 

  Bekijk hier de vragen & antwoorden

  Let op! De vragen en antwoorden zijn generiek en wellicht niet van toepassing op jouw persoonlijke situatie. Wijzigingen van behandelplan en/of medicatie dient altijd in overleg met de behandelend arts/specialist genomen te worden. De antwoorden die hieronder gegeven worden, dekken wellicht niet de volledige lading voor artsen en paramedici.

  Welke trajecten worden er binnen de Tinnitus Academie aangeboden, wat zijn de kosten en worden de trajecten vergoed door de zorgverzekeraars?

  De Tinnitus Academie biedt trajecten aan in een kleine groep (vier dagen), duo (drie dagen) of individuele setting (drie dagen) waarin we samen op zoek gaan naar de on(der)bewuste kern van jouw klachten om in korte tijd verandering te realiseren. 

  Wij werken niet samen met zorgverzekeraars en de trajecten worden daarom meestal niet vergoed. Er zijn uitzonderingen en dus zorgverzekeraars waarbij er wel mogelijkheden zijn om een (deel)vergoeding te ontvangen. Echter verschilt dit per zorgverzekeraar en per verzekerd pakket. Wij raden je dan ook aan hierover zelf contact met je zorgverzekeraar op te nemen. Binnen de trajecten werken bij niet vanuit (gestandaardiseerde) protocollen. Een tinnitusbehandeling is gespecialiseerd maatwerk. Altijd. Voor iedereen. Ook voor jou. We hebben een gedegen methode ontwikkelt waarbij we altijd maatwerk aanbieden t.a.v. tinnitus en aanverwante klachten.

  Mocht er geen mogelijkheid zijn qua vergoeding bij je zorgverzekeraar dan leert de ervaring dat werkgevers zeer regelmatig ook een (deel) vergoeding willen honoreren.  We raden je aan om eventueel in gesprek te gaan met je werkgever. Voor hem of haar is het tenslotte ook niet prettig wanneer je uitvalt.

  Er kunnen eventueel ook mogelijkheden zijn dat onze trajecten belasting aftrekbaar zijn. Deze mogelijkheden zijn persoonlijk/situationeel afhankelijk. We raden je dan ook aan om dit met een professional (bijvoorbeeld boekhouder/accountant) te bespreken. 

  Voor een vierdaags groepstraject geldt een tarief van € 3.250, - en voor een duo traject € 4.495, - Het genoemde bedrag is een totaalvergoeding voor het volledige traject. Het is dus inclusief: alle voorbereidingen, inzet van alle specialisten en andere betrokkenen, overnachtingen, huur ruimtes, ontbijt, lunches, diners, versnaperingen en consumpties op locatie. Na het traject heb je ook een voortgangsgesprek deze valt ook binnen deze vergoeding.

  Wanneer je voorkeur naar een individueel traject uit gaat dan zal dit traject vanzelfsprekend volledig op maat voor jou worden ontwikkeld op basis daarvan kunnen we vervolgens een tarief afgeven.

  Uiteraard nodigen we je eerst uit voor een persoonlijk intakegesprek om te bekijken of we iets voor je kunnen betekenen. 

  Uit welke onderdelen/interventies bestaat een traject bij de Tinnitus Academie?

  Onze trajecten duren drie of vier dagen en bestaan uit verschillende interventies waarbij we steeds maatwerk bieden voor jou en/of de andere deelnemers in jouw traject.

  Er zijn diverse interventies betrokken tijdens een traject van de Tinnitus Academie waaronder CRAFTA, PMA en systemisch werk. Dit zijn niet de enige interventies; onze trajecten worden bijvoorbeeld volledig begeleidt door tinnitus ervaringsdeskundigen. Zij hebben zelf ook tinnitus (gehad) en leren je hoe je zelf jouw tinnitus kunt beïnvloeden.

  We gaan niet (alleen) uit van symptoombestrijding. We richten ons juist op de kern van jouw klachten. Soms is deze kern on(der)bewust aanwezig maar noodzakelijk om te ontdekken zodat er een duurzaam resultaat neergezet kan worden.

  Daarbij komen er tijdens een traject diverse ervaringsgerichte oefeningen, handvatten en interventies naar voren die we specifiek ontwikkeld hebben. Deze maken deel uit van de Bekhuis methode.

  Alle informatie, interventies, handvatten en oefeningen en onze eigen tinnitus ervaring die we met jou delen werken versterkend op elkaar. Daarmee maken we het verschil.

  Hoe is de methode ontstaan en is deze na verloop van tijd gewijzigd?

  Onze methode is ontstaan doordat Nicole (oprichtster van de Tinnitus Academie) zelf ernstige tinnitus klachten had en afgekeurd dreigde te worden. Zij liet het hier niet bij zitten en ontwikkelde samen met artsen en therapeuten de methode die nu in trajecten van de Tinnitus Academie wordt toegepast.

  Zijn er oefeningen waar we zelf mee aan de slag kunnen om tinnitus te verminderen?

  Tinnitus is een symptoom dat complex is. De aard, kern, oorzaak, verloop van het proces, provocerende factoren, etc zijn bij iedereen anders. Tinnitus is dus voor ieder persoon specifiek evenals diens context waarin hij/zij leeft. Dit is dan ook de reden waarom gestandaardiseerde protocollen veelal niet werken. Tinnitus vraagt dan ook te allen tijde om persoonlijk maatwerk net zoals de daarbij behorende oefeningen. Vanuit de Tinnitus Academie bieden we daarom ook alleen maatwerk trajecten

  Nicole, hoe heb je de duizeligheid die bij Ménière hoort onder controle gekregen?

  Dit is niet 1-2-3 te beantwoorden. Het is een bijzonder en mooi proces geweest, stap voor stap op weg naar verbetering waardoor ik nu deze klachten niet meer ervaar. Uiteindelijk heb ik door het opdoen van kennis en inzicht over dit proces in samenwerking met artsen en paramedici de Bekhuis methode ontwikkeld, tijdens de trajecten binnen de Tinnitus Academie maken we hier gebruik van.

  Nicole, je zegt zelf Ménière te hebben. Wat heeft jou het meeste geholpen in het proces?

  Inmiddels heb ik de ziekte van Ménière gehad. Hoewel ik weet dat het een diagnose ‘voor het leven’ is schrijf ik bewust ‘gehad’ verleden tijd. Wat mij het meest geholpen heeft is keuzes maken die 100% goed voelen voor mijn lichaam. Dat klinkt eenvoudig maar dat was het niet. Vaak wilde ik het graag anders dan dat mijn lichaam aangaf. Vanzelfsprekend zijn er vele andere ingrediënten belangrijk geweest in mijn weg tot herstel m.b.t. tinnitus/ ziekte van Ménière. Uiteindelijk heb ik door het opdoen van kennis en inzicht over dit proces in samenwerking met artsen en paramedici de Bekhuis methode ontwikkeld, tijdens de trajecten binnen de Tinnitus Academie maken we hier gebruik van.

  Hebben jullie ervaring in jullie trajecten met Ménière?

  Jazeker. Met regelmaat zien wij mensen met de ziekte van Ménière of in mindere mate draaiduizelingen. Ook andere klachten als hyperacusis, hoofdpijn, spanningsklachten, nek-schouder klachten, buikpijn, slecht kunnen concentreren zien we zeer regelmatig. Tinnitus staat als symptoom veelal niet alleen. De trajecten die wij aanbieden zijn maatwerk waardoor we aandacht kunnen besteden aan andere klachten. 

  Zijn er in Nederland meerdere PMA-therapeuten die ervaring hebben met tinnitus?

  Nee. De PMA-therapeuten die verbonden zijn aan de Tinnitus Academie zijn juist gespecialiseerd in tinnitus en aanverwante klachten. Daarbij is PMA één van de onderdelen van onze methode. Door de inzet van verschillende gespecialiseerde professionals versterken we elkaar om het beste resultaat voor onze deelnemers te bewerkstelligen. Een enkele interventie werkt niet (voldoende) het gaat om de som der delen van onze specialisten. 

  Waarom zijn jullie niet bij alle KNO-artsen in Nederland bekend?

  Wij hebben ons nog niet kenbaar gemaakt bij alle KNO-artsen. De meeste KNO-artsen in de regio rondom Enschede kennen ons wel. Een aantal KNO-artsen elders in Nederland weet ook van ons bestaan en methode en zij verwijzen ook door naar ons. Dit gebeurt veelal op basis van de positieve ervaringen van patiënten/deelnemers die een traject bij ons hebben gevolgd.

  Is er een relatie tussen tinnitus en tandenknarsen?

  Dat zou kunnen. Een vraag die dan bij ons naar voren komt is: waarom tandenknars je? Waar komt dit vandaan?  Vaak biedt een bitje geen of slechts een tijdelijke oplossing bij tinnitus. Vaak zijn on(der)bewuste processen in het menselijk lichaam de oorzaak van tandenknarsen. Juist daar maakt de Tinnitus Academie tijdens de trajecten het verschil.

  Wat is het verschil tussen CRAFTA en orifocale therapie?

  Orofaciale therapie richt zich op klachten in het gebied van het hoofd en de kaakregio. CRAFTA richt zich ook op de kaak, maar kijkt daarnaast ook naar alle andere mogelijke bijdragende structuren. Je kunt hierbij denken aan de hersenzenuwen en de schedel. Voor een CRAFTA-therapeut is dit belangrijk, aangezien je de verschillende gebieden niet van elkaar los kunt zien (het kaakgewricht wordt bijvoorbeeld aangestuurd door de vijfde hersenzenuw en de kom van het gewricht wordt gevormd door het slaapbeen).

  Geurt, heb je ook jouw levensstijl aangepast?

  Ja, ik doe alles veel bewuster, luister beter naar mijn gevoel, leef meer in het “nu” en ga meer mee met de ‘flow’ van het leven en werk. Ik maak bewustere keuzes in wat ik wel en niet doe, waar ik energie van krijg en wat me energie kost. 

  Albert Einstein formuleerde het ooit zo: “Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.” 

  Ik let beter op wat ik eet en drink, kies daarin voor gezondere en natuurlijke producten en ben meer gaan sporten. Ik leef en sta meer in contact met de wereld en de mensen om me heen. De tools die ik tijdens mijn traject bij de Tinnitus Academie heb gekregen pas ik nog steeds met veel plezier toe. Ze helpen me echt.

  Geurt, wat heb je in de vier maanden na het traject zelf gedaan om de tinnitus te vergruizen?

  Ik heb mezelf oprecht verbonden aan de overtuiging dat Tinnitus te beïnvloeden is door te leven vanuit een meer holistische levensstijl. Zoals in de vorige vraag beschreven.

  Heb mezelf als academische-beta man daarnaast ook verdiept in de meer wetenschappelijke kant van tinnitus. Welke factoren van invloed kunnen zijn, wat zijn beïnvloedingmechanismen vanuit de kwamtumtheorie, de biologie, de magische kant en de ongelofelijke power van ons onderbewustzijn. 

  Heb mezelf daarbij ook verdiept in de achtergronden van oeroude tradities en geneeswijzen die wij in onze Westerse samenleving grotendeels zijn kwijtgeraakt.

  Beide componenten; mijn verdieping vanuit mijn academische-beta kant in combinatie met mijn verdieping in oeroude geneeswijzen zijn zeer complementeer aan elkaar en brengen ongelooflijk veel!

  Geurt, geen tinnitus meer, hoeveel jaar heb je er last van gehad?

  Het heeft zich bij mij langzaam ontwikkeld over een periode van circa vier jaar waarbij de intensiteit en de klachten steeds erger werden. Vooral het laatste half jaar voorafgaand aan het traject bij de Tinnitus Academie (april 2021) werd het zo erg dat ik mijn werk niet langer goed kon doen en ik er niet meer van kon slapen en ik een omgedraaid dag/nacht ritme had en compleet geen energie meer had. 

  Wat zijn de verschillen in behandelingen bij de Tinnitus Academie en het audiologisch centrum?

  Waar het audiologisch centrum tinnitus meer vanuit de technische kant benaderd richten wij ons vanuit de Tinnitus Academie meer op o.a. de neuroplasticiteit van ons brein. We werken vanuit een meerdimensionale benadering met diverse specialisten (multidisciplinair) en gaan o.a. op zoek naar de on(der)bewuste kern van klachten. Wij bieden trajecten aan van meerdere dagen zodat we ook direct stappen kunnen zetten. Geen symptoombestrijding, maar aanpak vanuit de kern.

  Bij inspanning (lopen, fietsen, wandelen) neemt oorsuizen toe. Hoe kan dat?

  Dat kan. We zien vaker dat na fysieke inspanning tinnitus en/ of aanverwante klachten toenemen. Dit heeft o.a. te maken met je limbisch systeem. Soms zien we juist het omgekeerde; dat klachten afnemen/ verdwijnen. Het menselijk lichaam is een complex en zeer interessant systeem!  Ook hier geldt en zien we weer hoe persoonlijk tinnitus en aanverwante klachten zijn.

  Als tinnitus te manipuleren is door bepaalde nek- en kaakspieren aan te spannen, duidt dat dan op een fysieke oorzaak waar een gerichte behandeling voor mogelijk is?

  Dat kan echter, het menselijk lichaam, is altijd complex. Het geeft wel aanwijzingen dat er fysiek invloed valt uit te oefenen op de tinnitus. Het woord oorzaak is echter te sterk. Het is wellicht een ‘bijdragende factor’ die verstorend is m.b.t. tinnitus. Neem je deze prikkel weg dan kan het zijn dat de tinnitusklachten verminderen/ verdwijnen. De ervaring leert ook dat zich vervolgens een andere factor kan aandienen waardoor de tinnitus toch weer van zich laat horen. Belangrijker is de kern; waarom spannen deze spieren zich aan? En hoe kunnen we dat verhelpen? Dat zijn on(der)bewuste processen in het menselijk lichaam. Juist daar maakt de Tinnitus Academie het verschil.

  Anique, wat doe je als de paniek weer de kop opsteekt?

  Ik probeer me dan te focussen op mijn ademhaling en mijn gedachten te verplaatsen naar mijn ''gezonde'' deel. Dit heb ik geleerd tijdens mijn traject bij de Tinnitus Academie.

  Wat voor mij ook wel belangrijk is: ik kan de angst nu toelaten. Dat klinkt wellicht gek maar dat kan ik nu wel. Eerder verzette ik me er sterk tegen maar dat werkte juist alleen maar averechts.

  Anique, ben je aan de slag gegaan met de overige lichamelijke klachten of de tinnitus of allebei? Of zijn dit twee verschillende klachten die niets met elkaar te maken hebben?

  Ik ben naar de Tinnitus Academie gegaan, gek genoeg, om aan mijn overige lichamelijke klachten te werken, met de gedachte dat ik dan uiteindelijk van mijn toon af zal komen.

  Bijna alles had ik al geprobeerd, maar niks hielp, of maar tijdelijk, of er kwam een ander kwaaltje voor terug. Ergens wist ik dat ik dus ook echt diep van binnen ergens mee aan de slag moest gaan. En dat hoorde ik terug in wat de Tinnitus Academie doet.

  Ik had namelijk altijd last van veel spierspanning, interne spanning in mijn lichaam, een ''duidelijke of harde'' hartslag, hoge ademhaling, maakte heel snel adrenaline aan, etc. Ik was gewoon totaal niet rustig van binnen en dat gaat hand in hand met mijn gedachten. Het hield elkaar in stand. Daardoor kreeg ik al die lichamelijke klachten. Ik denk dus dat het niet op zichzelf staande aandoeningen zijn, maar dat het hand in hand gaat. 

  Anique, kan tinnitus verdwijnen als je plotseling doof bent geworden aan 1 oor?

  Anique: Ik ben ervan overtuigd dat de Tinnitus kan verdwijnen. De reden waarom mijn Tinnitus is ontstaan is misschien anders hoewel die tinnitus misschien uiteindelijk ook wel was gekomen als ik niet doof was geworden.

  Ondanks dat ik nu wel doof ben aan één oor en Tinnitus heb, zit ik wel beter en positiever in mijn vel, heb ik meer energie en heb ik geen last meer van de andere lichamelijke klachten. Ik zie dingen niet meer zo zwaar en laad me niet meer leiden door angst.

  Mij is gezegd door de KNO-arts dat het kan zijn dat door de plotselinge doofheid mijn hoofd zelf nu de geluiden opvangt, waardoor ik dus tonen hoor. Maar het is geen gehoorbeschadiging, dus dat maakt dat dat echt alleen in mijn hoofd zit en dus wat mij betreft weer stil kan worden.

  Cobie, wat werkt er volgens jou zo mooi aan PMA als methode bij tinnitus? Waarom kies je juist deze methode terwijl er ook andere methoden zijn?

  Het mooie aan PMA is dat het heel gericht de wortel van het probleem aanpakt. De details zijn de sleutels naar het onbewuste, dit kan meteen verbetering geven.

  Bij andere methoden wordt het onkruid als het ware wel gewied, maar de wortels in het onbewuste zijn blijven zitten en er is vaak terugval als zich weer een nieuwe stressor voordoet dat is ook de kracht van de Tinnitus Academie. PMA is slechts één interventie binnen onze methode die we binnen de Tinnitus Academie hanteren. Juist door de samenhang en samenwerking met de andere interventies/ oefeningen/ handvatten/ ingrediënten en tinnituservaringsdeskundigen tijdens een traject van de Tinnitus Academie maken het verschil.

  Kan tinnitus bij iedereen verdwijnen als je de 3 t's (trauma, toxine, thought) uit weet te bannen?

  Als je grip krijgt op de 3 T’s (Trauma, Toxine, Tought) en je bewust wordt van de on(der)bewuste kern van je klachten kunnen ze (geleidelijk aan) verminderen en verdwijnen. Je gaat andere keuzes maken, pakken nieuwe gewoontes op en krijgen blijvend meer standvastigheid in je keuzes, het ontwikkelen van nieuwe koersen in je bestaan.

  Binnen de methode die we binnen de Tinnitus Academie hanteren gaat het steeds weer over de kern in plaats van symptoombestrijding. Juist door de samenhang en samenwerking met de andere interventies, oefeningen, handvatten en ingrediënten en tinnituservaringsdeskundigen tijdens een traject van de Tinnitus Academie maken het verschil.

  Kan Ménière ook een oorzaak hebben van neurologische aard?

  Nee, Ménière is een aandoening van het evenwichtsorgaan. Als aanvalsgewijze duizeligheid een neurologische oorzaak heeft is er sprake van bv vestibulaire migraine, of als er in toenemende mate duizeligheid is die niet meer weggaat van bv een acusticusneurinoom. Deze aandoeningen hebben een ander patroon dan Ménière en zijn in het algemeen al door nader onderzoek uitgesloten.

  Wat betekent neuroplasticiteit voor PTSS?

  Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen.

  Dus ook voor PTSS is er een kans op verbetering bij het alsnog goed opslaan van overweldigende gebeurtenissen. De specifieke, persoonlijke situatie, de huidige leefomgeving en bijvoorbeeld reacties uit de omgeving in het heden, spelen hierin ook een belangrijke rol. 

  Is er een relatie tussen tinnitus en andere neurologische aandoeningen bijvoorbeeld spiertrekkingen?

  Er is geen relatie tussen tinnitus en spiertrekkingen. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar optreden en tegelijk, maar er is geen (causale) relatie tussen deze klachten. In het algemeen zijn beiden hinderlijke maar onschuldige verschijnselen. Spiertrekkingen wijzen soms op een magnesium of vochttekort en kunnen dan met een supplement en voldoende vochtintake vaak afnemen/verdwijnen. Regelmatig is er ook geen harde oorzaak voor te vinden.

  Ik slik al jaren natrium risedronaat i.v.m. osteoporose. Is dit van invloed op tinnitus?

  Natrium risedronaat wordt voor verschillende doelstellingen voorgeschreven. Bij osteoporose wordt dit meestal in een dosering van 1 x 75 mg per week gebruikt.

  Bij deze dosering wordt tinnitus niet als bijwerking beschreven. Wel is bij de ziekte van Paget tinnitus als zeldzame bijwerking gemeld bij een dagelijks gebruik van 30 mg natrium risedronaat per dag gedurende meerdere maanden.

  Neem bij vragen over medicatie altijd contact op met de behandelend arts. Op de patiënten informatiesite van de KNO-vereniging lees je alles over medicatie www.kno.nl of www.farmacotherapeutischkompas.nl.

  Wat is de relatie tussen slaapapneu en tinnitus?

  Er is geen verband bekend tussen slaapapneu en tinnitus. Beide aandoeningen kunnen leiden tot vermoeidheid door een gestoorde slaap. Bij tinnitus meestal door nachtelijke zorgen om het geluid waarvoor dan geen afleiding meer bestaat.

  Osteopathie gehad in plaats van CRAFTA, volstaat dat ook om uit te sluiten?

  Het lastige aan deze vraag is dat elke osteopaat uniek is en dus ook zijn eigen aandachtspunten heeft, anders dan die van een CRAFTA-therapeut. Een osteopaat zal zeker de schedelregio goed onderzoeken. Wij kunnen geen duidelijk antwoord geven op deze vraag. Dat zal namelijk ook per behandelaar verschillen.

  Heeft bepaald voedsel positieve/negatieve invloed op tinnitus?

  Voedingsstoffen met cafeïne hebben een negatieve invloed op tinnitus. Evenals bijvoorbeeld alcohol en drugs. Soms ervaren mensen een ‘dempende werking’ van alcohol bij tinnitus of aanverwante klachten echter is dit meestal van korte duur en niet aan te raden.

  Meld je aan voor een vrijblijvend en kosteloos persoonlijk intakegesprek

  Meld je hieronder aan. Wij nemen persoonlijk contact met je op voor het maken van een afspraak.

  Wij werken in onze trajecten met een effectieve methode die tinnitus bij 92% van onze deelnemers sterk heeft gereduceerd en bij meerdere mensen zelfs weggenomen.

  Wij maken gebruik van Cookies, meer info op onze privacy pagina

  Aanmelden voor nieuwsbrief

  Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Tinnitus en de behandeling daarvan.

  Contact

  Tinnitus Academie
  Boekelerhofweg 25 
  7548 RA Enschede

  Tel. 085 0161808
  info@tinnitusacademie.nl


  Algemene voorwaarden