Systemisch werken: op zoek naar verstoringen

Een systeem is een samenhangend geheel van delen met een wederzijdse afhankelijkheid, dat als één geheel functioneert. Ieder individu maakt deel uit van verschillende systemen. Een familie is een voorbeeld van een systeem, maar ook je vriendengroep, je relatie, de sportclub en je werkkring zijn voorbeelden van systemen waar jij onderdeel van bent. Systemen hebben zowel bewust als on(der)bewust invloed op de manier van denken, je gedrag, gevoelens en lichamelijk functioneren. Ze kunnen jou een bepaalde vorm van veiligheid en ondersteuning bieden. Maar wanneer er een verstoring binnen het systeem optreedt kan de balans verdwijnen en daarmee het functioneren verstoren.

Verstoringen in je lichaam, emoties en of denken
De individuele mens is op zich al een systeem. Een systeem waarin, door bepaalde gebeurtenissen, gevoelens en/of gedragingen verstoringen kunnen optreden en daardoor uit evenwicht kan raken. Net als een organisatie dat door verstoringen niet meer goed functioneert, kan ook het lichaam, ons denken en gevoel uit balans raken. Het is echter een groot nadeel, dat wanneer je lichaam uit balans is, het geen woorden heeft om dit kenbaar te maken. Het lichaam moet daarvoor dus op een andere manier om aandacht vragen en doet dat dan door middel van symptomen zoals bijvoorbeeld buikklachten, hoofdpijn, spierklachten, psychische klachten of tinnitus. Symptomen waarvoor niet altijd een duidelijke medische verklaring is te geven.

Doel systemisch werken 
Systemisch werken is, binnen het systeem van de Tinnitus Academie, één van de vier gelijkwaardige elkaar aanvullende en versterkende onderdelen die in de trajecten worden aangeboden. Systemisch werk beoogt inzicht te geven in de on(der)bewuste onderliggende oorzaken die (mede) een rol spelen bij een verstoring van je gezondheid en of functioneren. Met dat inzicht ontstaat een nieuwe mogelijkheid de verstoring te verhelpen of minder van invloed op je te laten zijn. Op basis daarvan kunnen keuzes worden gemaakt, op welke manier daar zo goed mogelijk en met zo min mogelijk klachten kan worden omgegaan.

Balans creëren
Tijdens het systemisch werken wordt nagegaan hoe diverse delen van jouw systeem als mens bewust en on(der)bewust op elkaar reageren en elkaar beïnvloeden. On(der)bewuste gevoelens, opgedane ervaringen, gedachten, gebeurtenissen en hun onderlinge verband worden zo goed mogelijk helder en zichtbaar gemaakt om de oorzaak van de verstoring te achterhalen. Door de oorzaak te achterhalen wordt deze bewust gemaakt, om vervolgens te zoeken naar een passende oplossing om de balans in het lichaam, de gedachten en emoties weer te herstellen.

Systemisch werken is één van de vier elementen (cognitief, fysiek, spiritueel en emotioneel) die tijdens onze integrale meerdimensionale trajecten centraal staat. Vanuit alle elementen worden tijdens het traject handvatten en aanvullende inzichten aangeboden, die elkaar effectief versterken. Met als resultaat: het verminderen of zelfs verdwijnen van tinnitusklachten.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Meld je aan voor een (online) informatieavond of een intakegesprek

Meer dan 92% van onze deelnemers is (zeer) positief over onze trajecten en ervaren weer (meer) rust en stilte.

Wij maken gebruik van Cookies, meer info op onze privacy pagina

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Tinnitus en de behandeling daarvan.

Contact

Tinnitus Academie
Boekelerhofweg 25 
7548 RA Enschede

Tel. 085 0161808
info@tinnitusacademie.nl

Algemene voorwaarden