Mag het wat stiller?
Pijnlijke omgevingsgeluiden zoals...

…huilende of lachende kinderen, servies dat op elkaar gestapeld wordt, bestek dat in de lade wordt gelegd of schuivende stoelen en tafels. Omgevingsgeluiden die voor veel mensen als hinderlijk, indringend of zelfs pijnlijk worden ervaren, ook wel hyperacusis genoemd. Hyperacusis betekent letterlijk te veel (hyper) geluid (acusis). Ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking ervaart deze klacht waarbij (bepaalde) geluiden niet (meer) automatisch gefilterd worden. Een klacht die regelmatig gepaard gaat met tinnitus. Extra belemmerend of beperkend, want naast de fantoomgeluiden (tinnitus) die je hoort ervaar je ook nog eens dat (bepaalde) omgevingsgeluiden extra indringend binnenkomen. 

Maar hoe ontstaat hyperacusis, wat is de relatie met tinnitus, maar nog belangrijker; op welke manier kunnen we jou hierbij helpen?

Sensitisatie van ons brein
Hyperacusis heeft onder andere te maken met de sensitisatie van ons brein. Sensitisatie is een complex en interessant fenomeen waarbij het brein overgevoelig aan het worden is of al overgevoelig is voor bijvoorbeeld geluid. In dit kader beperken we ons tot het auditieve deel van onze hersenen.
 
Om het proces van sensitisatie zeer eenvoudig te beschrijven vergelijken we het auditieve deel van de hersenen met een vergiet: wanneer de ‘gaten in het vergiet’ klein zijn dan kan hier weinig geluid doorheen. Het filter werkt goed, want (bepaalde) geluiden komen niet indringend of pijnlijk binnen. Maar wanneer mensen langere tijd tinnitus en/of hyperacusis ervaren zien we vaak dat het brein gevoeliger wordt. ‘De gaten van het metaforische vergiet’ worden groter. Het filter werkt (steeds) minder goed en ‘bepaalde geluiden komen ongefilterd binnen’. Wat als (soms zeer) hinderlijk, indringend of pijnlijk wordt ervaren: hyperacusis. Wanneer het proces van sensitisatie zich ontwikkelt dan kunnen zich ook andere en/of meer klachten voordoen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de toonhoogte en/of de frequentie van tinnitus kan toenemen. Dat er (steeds) meer fantoomgeluiden worden waargenomen of dat zich plotseling ‘in het andere oor’ ook tinnitus manifesteert.

Heb jij last van tinnitus of hyperacusis en wil je een oplossing voor je klachten?

Van sensitisatie naar desensitisatie: van gevoelig(er) naar minder gevoelig en ongevoelig.
Het proces van sensitisatie is mogelijk doordat onze hersenen neuroplastisch zijn. Neuroplasticiteit is het natuurlijk vermogen van de hersenen om zich te herstructureren en te herstellen. Hierdoor kan het proces van sensitisatie omgedraaid worden; desensitisatie, waardoor het brein niet meer (over)gevoelig reageert. Tijdens onze trajecten wordt, door gebruik te maken van de neuroplasticiteit van het brein, het proces van sensitisatie naar desensitisatie in gang gezet met als doel om het auditieve deel van ons brein weer ‘normaal’ en op een gezonde manier te laten reageren op bijvoorbeeld omgevingsgeluiden en prikkels, zodat we deze geluiden en prikkels weer goed kunnen verwerken. Een complex en interessant proces dat bij iedereen met tinnitus en/of hyperacusis weer op een andere manier in gang moet worden gezet. Ook om deze reden bieden wij alleen trajecten op maat aan en gaan onze trajecten uit van een unieke multidisciplinaire en meerdimensionale benadering. We zoomen tijdens onze integrale trajecten in op de on(der)bewuste triggers die onbedoeld in stand worden gehouden en die het sensitisatieproces in gang zetten/houden. Een methode waardoor bij vele mensen de tinnitus en hyperacusis klachten zijn gereduceerd en het bij meerdere mensen zelfs heeft geleid tot complete stilte en rust in hun hoofd.
 
Ben jij benieuwd op welke manier we jouw proces van desensitisatie in gang kunnen zetten? Tijdens een intakegesprek gaan we in op jouw persoonlijke situatie en kijken we of en wat we voor jou kunnen betekenen. Plan een intakegesprek.

Meer dan 92% van onze deelnemers is (zeer) positief over onze trajecten en ervaren weer (meer) rust en stilte.

Wij maken gebruik van Cookies, meer info op onze privacy pagina

Aanmelden voor nieuwsbrief?

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Tinnitus en de behandeling daarvan.

Contact

Tinnitus Academie
Boekelerhofweg 25 
7548 RA Enschede (Boekelo)

Tel. 085 0161808
info@tinnitusacademie.nl


Algemene voorwaarden