Cobie Baart

  • Neuroloog niet praktiserend
  • Specialist Progressive Mental Alignment (PMA)
  • Vertrouwenspersoon

Mijn passie is het beste in de mezelf en de ander naar boven halen.
Als ik een toverstokje had
zou ik iedereen meer bewust willen maken van zijn of haar menselijk potentieel.
Mijn natuurlijke kracht ligt
 in het slaan van bruggen tussen mensen.
Ik word gelukkig van
een zingende vogel, samenspelende muzikanten, een omarming. 

Mijn naam is Cobie Baart. Al heel jong wilde ik begrijpen hoe het kan dat mensen ziek worden en heb ik een groot verlangen gevoeld de dingen te weten die niet altijd aan de oppervlakte duidelijk zijn. Zo voelde ik vaak dingen aan van mensen zonder dat erover gesproken was door te zien hoe hun gedrag en gebeurtenissen samenhingen.

Na mijn artsenstudie heb ik jarenlang in de pijnbestrijding gewerkt (palliatieve zenuwblokkades) hetgeen mij in de richting van de opleiding tot neuroloog heeft gebracht. In deze periode heb ik mij ook intensief bezig gehouden met andere dan de westerse geneeskunde.

Na mijn opleiding in het AMC werd ik in 1994 neuroloog in ZGT Hengelo en Almelo waar ik ook te maken kreeg met onbegrepen klachten. Ik had het geluk neuroloog te worden in the decade of the brain, er werd steeds meer bekend over de geweldige complexiteit en plasticiteit van onze hersenen en samenhang met de overige lichaamsfuncties en gedrag.

Naast betrokkenheid bij de organisatie van het ziekenhuis in commissies, verandertrajecten, onderwijs, voorbereidingen voor congressen, ben ik 10 jaar auditor bij het NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie Ziekenhuizen) geweest, waarvan de laatste 4 jaar voorzitter van de teams. NIAZ is een orgaan dat kwaliteit van de ziekenhuizen toetst en verbetercycli uit helpt zetten. Ook hier vond ik de samenhang en het samenwerken met mensen vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar verbetering geweldig om te doen.

In 1999 kwam ik in aanraking met Joop Korthuis, de grondlegger van PMA (Progressive Mental Alignment), een methode die ik de snelweg noem naar reductie van onbegrepen klachten als we ons onbewuste durven te vertrouwen.

Ik deed 3 x een achtdaagse opleiding in 1999, 2003 en 2016 om de vaardigheid te behouden van deze bijzondere gespreksmethode en de ontwikkeling ervan te volgen. Hiernaast heb ik trajecten gedaan bij NLP, Landmark en coachingsbedrijven in de gezondheidszorg.

In mijn werk als neuroloog heeft deze kennis me veel gebracht om mensen te laten ervaren dat lichaam en geest  aan elkaar gecorreleerd zijn. Bij klachten zonder aantoonbare afwijkingen heb ik mensen daarmee regelmatig kunnen behoeden voor een jarenlange vergeefse zoektocht in de gezondheidszorg.

Het is voor mij een vreugde om mensen hun diepste verlangen en levenslust te laten hervinden.

LinkedIn | info@tinnitusacademie.nl

Meer dan 92% van onze deelnemers is (zeer) positief over onze trajecten en ervaren weer (meer) rust en stilte.

Wij maken gebruik van Cookies, meer info op onze privacy pagina

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Tinnitus en de behandeling daarvan.

Contact

Tinnitus Academie
Boekelerhofweg 25 
7548 RA Enschede

Tel. 085 0161808
info@tinnitusacademie.nl

Algemene voorwaarden